Säkerheten ska förbättras vid plankorsningar på järnvägen. Syftet är att minska antalet skadade och omkomna trafikanter.

Nu har Trafikverket fått i regeringsuppdrag att göra en kraftsamling för att öka säkerheten i plankorsningar.

– Det har på senare tid inträffat flera allvarliga olyckor vid järnvägskorsningar i Sverige. Det är angeläget att snabbt kunna vidta åtgärder för att inte fler ska skadas eller omkomma på grund av säkerhetsbrister, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Den 31 maj i år ska Trafikverket presentera en åtgärdsplan och de kommande åren meddela regeringen vilka åtgärder som har utförts och de bedömda effekterna.