På grund av vägskada är Jonseredsvägen tills vidare stängd för genomfartstrafik. All motortrafik mellan Partille och Lerum hänvisas istället till E20.

Orsaken till avstängningen är att en bärande mur under Jonseredsvägen i höjd med Jonsereds fabriker delvis har rasat in. Muren bidrar till att hålla uppe vägen, vilket innebär att vägen i nuläget inte är farbar.

Raset inträffade under måndagen den 18 februari och samma dag genomfördes en inspektion på platsen. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppnas upp igen.

Trafik hänvisas till E20
Tills vidare är därför Jonseredsvägen stängd för all motortrafik mellan Partille och Lerum. Istället hänvisas denna trafik till E20.

Gående och cyklister kan ta sig förbi det avstängda området på Jonseredsvägen genom att använda gång- och cykelvägen norr om Jonsereds fabriker.

Kör via Hulanmotet
Som framgår av kartan nedan går det fortfarande att köra på Jonseredsvägen mellan Hulanmotet i Lerum och avstängningen öster om Jonsereds fabriker. 

jonsered_karta_liten.JPG