Inom kort inleds bygget av en ny påfart från Gullbergsvass ut mot E6. Trafiken på lederna i området påverkas.

Som vi tidigare har skrivit är Partihandelsgatan stängd för genomfartstrafik på grund av att Västlänken bygger en rondell i korsningen Partihandelsgatan-Gullbergsvassgatan. Natten till den 27 februari påbörjas bygget av en ny påfart som ska gå från den nya rondellen mot E6 söderut.

Under byggnationen kommer körfält att stängas av i anslutning till arbetsområdet, men trafiken kommer alltid att komma fram. Se karta nedan.

Den nya påfarten samt de öppna körfälten är markerat i grönt. De avstängda körfälten är markerade i rött. Observera att endast ett av två körfält på respektive sträcka är avstängt. 

karta_pafartE6_liten_fix.png

Den nya rondellen beräknas öppna för trafik i april. Rondellen kommer i sin tur att ansluta till en nybyggd del av Gullbergsvassgatan som också tas i bruk under våren. Den nya påfarten från rondellen mot E6 söderut beräknas öppna under sommaren.

Läs artikel om hur rondellbygget påverkar trafiken