ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb

Ingen genomfartstrafik på Rosenlundsgatan

Foto: Trafik Göteborg

Den 25 februari stängs infarten till Rosenlundsgatan via Esperantoplatsen för fordonstrafik.

Detta innebär att fordonstrafiken når verksamheter och p-garaget på Rosenlundsgatan via Hvitfeldtsplatsen. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet, se karta nedan.

Klicka för större karta

karta_rosenlundsgatan_1902_liten_fix.jpg

Orsaken till avstängningen är förberedande arbeten inför deletapp Haga i Västlänken och de beräknas pågå som längst till den 8 mars.

Fortsatta ledningsarbeten
Den 25 februari beräknas dessutom trafikstörande ledningsarbeten på den östra delen av Rosenlundsgatan att återupptas. Trottoaren på den södra sidan – det vill säga vid Boplats-huset – stängs då av. Gång- och cykeltrafiken leds över till motsatt sida. Samtidigt smalnas Rosenlundsgatan av etappvis till ett körfält.

Detta arbete beräknas pågå i cirka sex veckor.

Gatan stängs igen
Den 19 mars stängs Rosenlundsgatan åter för genomfartstrafik, den här gången framför Skattehuset. Då nås verksamheter och g-garaget på Rosenlundsgatan via Esperantoplatsen och fordonen får vända i en vändslinga i höjd med Ica. Gående och cyklister leds om via kajen. Denna avstängning gäller till den 24 september.

Samma datum stängs Rosenlundsbron för biltrafik och gång- och cykeltrafik leds om via en närliggande temporär bro över kanalen.

Läs mer om Rosenlundsbrons avstängning

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.