Under våren inleds arbeten som ska göra Hjuviksvägen mer trafiksäker. Inga trafikstörande arbeten kommer att ske i rusningstid.

De trafiksäkerhetshöjande arbetena på Hjuviksvägen, som är en del av väg 155 och även kallas Öckeröleden, är planerade att påbörjas i juni. 

Pågår i cirka tre månader
Arbetena gäller sträckan mellan Hjuviks Bryggväg (Majvik) och Hällsviksvägen (se karta nedan) och kommer att pågå i cirka tre månader. 

Förutom att övergångsställen ska höjas ska bland annat trafiksignalstolpar och räcken monteras.

Inga störningar i rusningstrafik
Arbetet kommer att ske dagtid men några trafikpåverkande arbeten görs inte när trafiken är som mest intensiv, vilket innebär vardagar klockan 05:30-09:00 och 14:30-20:00 samt helger klockan 09:00-20:00.

Under dessa tider kommer det alltså inte att pågå några arbeten som exempelvis inkräktar på antalet körfält eller bredden på körfälten.  

Omledningsväg saknas
Övrig dagtid kan all trafik på Hjuviksvägen komma att påverkas. Eftersom det saknas omledningsväg i området bör du som exempelvis har planerat att hinna med en färja att vara ute i god tid.

Karta över den sträcka av Hjuviksvägen där arbeten ska utföras: hjuvikgsvagen_liten.JPG