Avstängningen av Fabriksgatan i Gårda förlängs fram till slutet av maj. Orsaken är att markförhållandena är sämre än beräknat.

Den 14 januari stängdes Fabriksgatan mellan Ullevigatan och Drakegatan för ledningsarbeten inför bygget av tre kontorshus i Gårda. Enligt planerna skulle dessa arbeten pågå i fem veckor, men nu är arbetet förlängt till slutet av maj. Orsaken är geotekniska förhållanden, det vill säga att marken är sämre än beräknat.

Trafiken får ta andra vägar
Den fortsatta avstängningen av Fabriksgatan innebär att biltrafiken varken kan köra in i eller ut ur Gårda via denna väg. Istället får bilisterna välja alternativa vägar, i första hand Gårdabron eller Gårdamotet, se karta nedan.

Klicka för större bild

fabriksgatan_karta_liten_fix.jpg

Gång- och cykeltrafik kommer fram
Gående och cyklister kan passera arbetsområdet, men leds om på alternativa vägar. Dessutom kan Räddningstjänsten köra in i och ut ur området precis som vanligt.

Arbetet i området fortsätter sedan under en längre tid framåt. Mer information om hur trafiken påverkas kommer efterhand.