Arbetet med Marieholmstunneln pågår som planerat. Närmast väntar ytterligare en trafikomläggning vid Tingstadsmotet.

Den kommande trafikomläggningen består av att E6:an i södergående riktning, det vill säga från Kungälvshållet mot Göteborg, läggs tillbaka till sitt permanenta läge i höjd med Tingstadsmotet.

Omläggningen sker torsdagen-fredagen den 7-8 februari, med start på torsdagskvällen för att sedan fortsätta natten till fredagen.

Notera dock att arbetet med omläggningen är väderberoende och därför kan komma att flyttas till nästföljande dygn, det vill säga kvällen och natten den 8-9 februari. 

För dig som trafikant märks inte omläggningen mer än att du nu får en ”rakare” väg mot Göteborg istället för den extra "kurva" du i dagsläget kör fram till Tingstadstunneln.

Marieholmstunneln kommer att löpa under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad och tas i bruk år 2020. Tunneln är en del av Marieholmsförbindelsen som också består av järnvägsbron Södra Marieholmsbron.

Läs mer om Marieholmstunneln och Marieholmsförbindelsen på projektets hemsida.