Den 25 februari stängs Delsjövägen mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan för biltrafik. Gång- och cykeltrafik kommer förbi arbetsområdet.

Som vi tidigare har skrivit måste Delsjövägen stängas av för biltrafik mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan. Den främsta orsaken är att den aktuella sträckan behöver stabiliseras för att kunna bära upp bland annat ersättningsbussar. Samtidigt som dessa arbeten genomförs fortsätter bygget av pendelcykelbanan och det byggs en ny rondell i korsningen Bögatan/Delsjövägen, se karta nedan.

Klicka för större karta

delsjövägen2_liten_fix.png

Stora konsekvenser
Avstängningen av Delsjövägen kommer att få stora konsekvenser för boende i området och övriga trafikanter. Bilister som vanligtvis använder Delsjövägen som genomfartsväg mellan Sankt Sigfrids Plan och Munkebäck, och omvänt, måste ta andra vägar. De främsta alternativa genomfartsvägarna i området är Danska Vägen och Kärralundsgatan eller Redbergsplatsen/Härlandavägen, där trafiken riskerar att öka. Ta det därför extra försiktigt och håll avståndet. 

På grund av detta gör du klokast i att undvika att köra in i området om du inte måste. Kommer du till exempel körande från Mölndal/Kungsbacka och ska mot Partille/Alingsås (eller omvänt) sparar du sannolikt tid, bränsle och miljö på att köra runt området på E6/E20.

Skårsgatan enkelriktas
I samband med att Delsjövägen stängs blir Skårsgatan enkelriktad ut mot Delsjövägen, vilket kan vara bra att tänka på som boende i området. Däremot kan Storagårdsgatan fortsättningsvis nås från Delsjövägen. Värt att notera är att framkomligheten vid arbetsområdena utanför själva avstängningssträckan inte påverkas.

Gång- och cykeltrafiken kommer fram
Gående och cyklister kommer fram på Delsjövägen, precis som spårvagnstrafiken. När det gäller busslinjerna 60 och 62, så har de företräde på Kärralundsgatan och Danska Vägen. Projektet kommer att övervaka hur busstrafiken flyter på och utföra åtgärder vid behov.  

Avstängningen av Delsjövägen beräknas pågå fram till skolstarten höstterminen 2019.

Mer information om Delsjövägens avstängning hittar du på projektets hemsida.