Från den 11 februari är Kruthusgatan stängd för genomfartstrafik mellan gamla Nils Ericsonsterminalen 2 och rondellen vid Postens lastkaj.

Detta innebär att Kruthusgatan inte längre utgör en länk mellan Centralenområdet och Falutorget. Istället hänvisas fordonstrafiken till nya Gullbergsvassgatan, som går mellan Bergslagsgatan och rondellen på Falutorgslänken och omvänt.

Alla verksamheter nås
Alla verksamheter på Kruthusgatan kommer fortsättningsvis att kunna nås via nya Gullbergsvassgatan och Falutorgslänken i båda riktningar. Undantaget är verksamheterna på Kruthusgatan 1, ”baksidan” av Göteborgs Central, som har in- och utfart via Bergslagsgatan-Kruthusgatan i båda riktningar. Detta gör också att trafikanter fortfarande kan nå parkeringen norr om gamla Nils Ericsonsterminalen 2. Se karta nedan.

Klicka för större karta

karta kruthusgatan_stangs_liten_fix.png

Gång och cykel påverkas inte
Gång- och cykelbanan på Kruthusgatan påverkas inte alls av avstängningen, utan kommer att fungera precis som vanligt. Däremot kommer ingen bussersättning att gå från Nils Ericsonsterminalen 2 från och med den 11
februari.

Orsaken till avstängningen är att den aktuella sträckan på Kruthusgatan ska bli en del av Västlänkens deletapp Centralens arbetsområde.

Läs mer om deletapp Centralen i Västlänken