I några veckor kommer gående på Gullbergs Strandgata, i höjd med Götaälvbron, att ledas igenom en containerpassage. Cyklister hänvisas till en väg bredvid.

Projekt Hisingsbron ska utföra ett arbete nära gång- och cykelbanan på Gullbergs Strandgata, i höjd med Götaälvbron. Av säkerhetsskäl leds därför gående igenom en kortare containerpassage förbi arbetsområdet där gång- och cykelbanan finns idag. Cyklister hänvisas till en väg bredvid, se karta nedan.

karta_gangpassage_gullbergsstrandgata.PNG

För att få plats med både gång- och cykelpassagen har en bit av bilkörfältet tagits i anspråk och därför är det något trängre där. Ta det därför extra försiktigt förbi arbetsområdet. 

Gångpassagen har öppna fönster mot söder, är belyst och halksäkrad och beräknas kvarstå fram till vecka 14.