En del av Gullbergs Strandgata, i riktning mot Marieholm, stängs på grund av broarbeten.

Den 7-8 och 11 februari kommer projekt Hisingsbron att utföra arbeten som kräver plats på Gullbergs Strandgata intill projektets arbetsområde. Därför kommer bilkörfältet på Gullbergs Strandgata, i riktning från Lilla Bommen mot Marieholm, att stängas av en kort sträcka, se karta nedan.

Arbetet utförs dagtid mellan klockan 09:00 och 15:00 och då får fordonstrafiken köra växelvis i det motsatta körfältet. Följ skyltning på plats.