Spårarbeten i korsningen Nya Allén/Kungsportsavenyn ger tillfälligt ändrad körväg för busslinjer. Dessutom påverkas biltrafiken i Nya Allén.

Arbetena som ska utföras sker nattetid (klockan 21:00-05:00) mellan måndagen den 25 februari och fredagen 1 mars.

Under dessa tider påverkas busslinjerna 18, 19, 50, 52 samt flygbussarna mellan Valand/Vasaplatsen/Korsvägen och Brunnsparken/Hjalmar Brantingsplatsen. 

Förutom att busslinjerna då får något ändrade körvägar i bägge riktningar är dessutom hållplatsen Kungsportsplatsen indragen.

Under tiden som arbetet pågår stängs dessutom två av tre körfält i Nya Allén.

För mer information om de aktuella ändringarna, gå till Västtrafiks hemsida