Under 2018 valde fler att åka med kollektivtrafiken än året innan, visar siffror från Västtrafik.

Sammanlagt gjordes 339 miljoner kollektivtrafikresor i Västra Götaland förra året, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med 2017. Resandet ökar inom alla trafikslag, bortsett från tåg som ligger på samma nivå som året innan. Allra flest resenärer finns inom busstrafiken.

- Jag tror att bra utbud och pålitlig service i kombination med smarta digitala lösningar och förbättrad framkomlighet i Göteborgsområdet kommer att fortsätta vara avgörande för att få fler att resa tillsammans, säger Lars Backström, vd på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Under 2018 genomförde Västtrafik flera satsningar. Bland annat förbättrades utbudet genom flera nya linjer, förstärkning av trafiken och plats för fler resenärer ombord.

Läs mer på Västtrafiks hemsida