Tunnlar · Håll koll på arbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under den kommande veckan sker kvälls- och nattarbeten i Götatunneln, som innebär att tunnelrör stängs av och att trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten. Följande gäller:

Götatunneln
Måndag-tisdag 16-17 december: södra röret stängt kl 21:00-05:30.
Tisdag-onsdag 17-18 december: norra röret stängt kl 21:00-05:30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen/Centralstationen och trafiken i det norra röret går i riktning mot Järntorget. Vid avstängning av respektive tunnelrör leds trafiken om på lokala gator.