Linnéstaden · Asfalten på delar av Övre Husargatan ska bytas ut. Inga körfält stängs av utan trafiken leds förbi arbetet.

Arbetet med asfalteringen sker i norrgående riktning, det vill säga i riktning mot Sprängkullsgatan, och pågår dagtid klockan 09.00-15.00 under vardagarna 2-6 september. 

Trafiken leds förbi in i busskörfältet där arbetet pågår. Inga körfält behöver därför stängas av.

Hastigheten förbi det aktuella området sänks. Respektera vägarbetarna på platsen och håll rätt hastighet.

Karta över det aktuella arbetet: 
ovre_husargatan_1908_liten.JPG