Tunneltvätt kvälls- och nattetid

Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under veckan, den 26 augusti till 1 september, utförs tunneltvätt och installationsarbeten i tre av Göteborgs tunnlar. Tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Följ skyltningen och respektera hastigheten. Följande gäller:

Gnistängstunneln 
Måndag-tisdag 26-27 augusti: östra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det östra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir  trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln 
Tisdag-onsdag 27-28 augusti: norra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det norra röret går i riktning mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken mot Älvsborgsbron om via det södra tunnelröret och trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.

Götatunneln 
Onsdag-torsdag 28-29 augusti: södra röret stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot Lilla Bommen/Centralstationen. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator.