Helgarbete · Helgen 6-9 september pågår fjärrvärmearbete i anslutning till E6 vid Kallebäcksmotet. Trafiken söderut påverkas.

Fredagen den 6 september klockan 20:00 till måndagen den 8 september klockan 05:00 ska fjärrvärmearbete utföras intill E6 i höjd med Sankt Sigfridsgatan, nära Kallebäcksmotet.

Arbetet innebär att bägge körfälten på E6 söderut blir avsmalnande och att hastigheten förbi området sänks.

Respektera vägarbetarna på plats och håll rätt hastighet.