Glöm inte: arbetet på Älvsborgsbron pågår

Älvsborgsbron · Tillbaka i vardagstrafiken efter semesterledighet? Tänk på att arbetet på Älvsborgsbron fortsätter till den 15 september.

Här är en påminnelse till dig som brukar pendla över Älvsborgsbron och har varit på semester ett tag: det omfattande underhållsarbete på bron som inleddes i mitten av juni pågår fortfarande.

Arbetet fortskrider helt enligt plan till den 15 september.

Avstängda körfält
Under tiden är två av sex körfält på Älvsborgsbron avstängda dygnet runt.

Det innebär i sin tur att trafiken har endast två körfält i vardera riktning att köra på istället för – som normalt – tre körfält i vardera riktning.

Du som behöver köra bil över Älvsborgsbron i rusningstrafik bör därför planera din resa och gärna välja alternativa färdsätt, om så är möjligt.

Två påfarter påverkade
Liksom tidigare gäller att kollektivtrafiken över Älvsborgsbron prioriteras. Därför är påfarten till bron från Högsboleden stängd för biltrafik, och detsamma gäller för Ivarsbergsmotet på Hisingssidan.

Dessa två påfarter är endast öppna för kollektivtrafik.

Du som brukar använda påfarten från Högsboleden får istället söka dig till Västerleden eller Oscarsleden, och du som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta dig ut på väg 155.

Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Högsboleden:


Karta över påfarten till Älvsborgsbron från Ivarsbergsmotet (klicka för större bild):


För dig som arbetspendlar över Älvsborgsbron och kör via Västerleden och Tynneredsmotet har vi en positiv nyhet: underhållsarbetena vid Tynneredsmotet är nu avslutade och framkomligheten är normal – två körfält är alltså återigen öppna i vardera riktning.  

Klicka här för att läsa en separat nyhet om framkomligheten vid Tynneredsmotet.