Centralenområdet · Inom kort stängs påfarten österut från Bergslagsgatan mot E45. Istället är det Gullbergsvassgatan som gäller.

Avstängningen av Bergslagsgatan sker i höjd med Gullbergsvassgatan, vilket alltså innebär att möjligheten att använda direktpåfarten från Bergslagsgatan mot E45 österut försvinner (se karta nedan). 

Avstängningen sker preliminärt i vecka 34, det vill säga veckan som inleds med den 19 augusti. Det exakta datumet för avstängningen är ännu inte bestämt. 

Klicka för större karta:karta pppfart E45 osterut_liten_fix.jpg

Istället hänvisas all fordonstrafik från Centralenområdet mot E45 och E6 till Gullbergsvassgatan. Trafikanter som ska ut på E45 österut kör via Falutorget, medan trafikanter som ska ut på E6 söderut använder den nya påfarten från rondellen vid Partihandelsgatan (se karta nedan). 

Klicka för större karta:karta pafart gullbergsvass_liten_fix.png

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av avstängningen utan kommer fram som vanligt.

Orsaken till avstängningen, som gäller på obestämd tid, är arbeten med Västlänken.