Ytterligare trädflytt på gång

Foto: Trafik Göteborg (genrebild)

Sedan tidigare har trädflytt med anledning av Västlänken skett vid Korsvägen och Centralen. Nu flytt träd även vid Rosenlund och Linnéplatsen.

Inför byggstart av Västlänken flyttas kontinuerligt träd längs med länkens sträckning. Nu sker alltså flytt av träd vid Rosenlund och Linnéplatsen, något som inleddes i veckan.

För flytten vid Rosenlund gäller att delar av gång- och cykelvägen på Rosenlundsgatan stängs av i samband med trädflytten. Gående och cyklister leds då förbi arbetsområdet.

När trädflytt sker vid Linnéplatsen påverkas vare sig biltrafik, gående eller cyklister.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.