Byggnationen av de nya busshållplatserna vid Svingeln är i det närmaste klar. Söndagen den 10 december är hållplatserna redo att tas i bruk.

Arbetet med buss- och spårvagnshållplatserna vid Svingeln har pågått sedan tidigt i höstas och nu är en viktig del av byggnationen i princip avslutad. Söndagen den 10 december är nämligen de nya busshållplatserna färdigbyggda och redo att börja användas.

Biltrafiken flyttar
Samtidigt som busshållplatserna öppnar flyttar biltrafiken vid Svingeln över till sitt permanenta läge. Som vi på Trafiken.nu tidigare skrivit går det som bekant inte längre att köra rakt fram över Svingeln mot Odinsplatsen, oavsett om du kommer körande österifrån på E20 eller kommer norrifrån på E6 via Tingstadstunneln. Endast bussar kan numera köra rakt fram över Svingeln.

Klicka på bilden nedan för en större karta över de nya busshållplatserna vid Svingeln:

Öppnar vid tidtabellsskiftet
Trafikeringen av de nya busshållplatserna sker i samband med Västtrafiks tidtabellsskifte den 10 december, och en förändring som då sker är att Alingsåssnabben kommer att börja trafikera Svingeln. Läs mer om denna förändring på Västtrafiks hemsida.

Det kvarvarande arbetet med Svingeln fortsätter som planerat, vilket innebär att framkomligheten vid området kommer att vara fortsatt begränsad. Cyklister och gående kommer därför att behöva ledas om ytterligare en tid. Följ skyltningen på plats och visa hänsyn mot dina medmänniskor och mot personalen som arbetar i området.

Helt färdigt 2019
När det gäller den generella tidplanen framöver kommer spårvagnshållplatserna att tas i bruk under 2018, medan arbetet i sin helhet – som också innefattar en ny rondell på Redbergsvägen – beräknas vara färdigt våren 2019.