Tunnelfläktarna i Lundbytunneln byts ut. Arbetet utförs kvälls- och nattetid.

För att bibehålla en god ventilation i Lundbytunneln behöver fläktsystemet i tunneln bytas ut. Ett arbete som kommer att utföras några kvällar och nätter under oktober och november, närmare bestämt i vecka 42 och 45.

Måndagen den 16 oktober till fredagen den 20 oktober mellan klockan 20.00 och 05.30 utförs byte av tunnelventilation i det norra röret, det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron/Torslanda. Det norra röret stängs då av och trafiken leds om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.