Trafiken från Kålleredsmotet och IKEA i riktning mot Göteborg leds om under helgen 30 juni till 2 juli.

Under helgen fredagen 30 juni klockan 22.00 till söndagen 2 juli klockan 24.00 görs betong- och räckesarbeten vid Kålleredsmotet, vilket bland annat påverkar trafik från IKEA och Kållereds köpcentrum vidare mot Göteborg och E6 norr ut.

Den norrgående påfartsrampen stängs för arbete och all trafik leds om. Lastbilstrafiken leds om via Lindomemotet och biltrafiken leds om via gamla riksvägen. Följ orange vägvisning.