Underhållsarbeten påverkar framkomligheten i Götatunneln och Gnistängstunneln

Foto: Trafikverket

Under nästa vecka är det åter dags för underhållsarbeten i Gnistängstunneln och Götatunneln. Dessa utförs kvälls- och nattetid. Nedsatt framkomlighet råder och det är därför viktigt att följa orange vägvisning.

Gnistängstunneln 
Måndagen 16 januari till tisdagen 17 januari klockan 20.00 – 05:30, utförs installationsarbete i västra tunnelröret i riktning mot Frölunda. Medan arbete pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Tisdagen 17 januari till onsdagen 18 januari klockan 20.00 – 05:30, utförs installationsarbete i östra tunnelröret i riktning mot Centrum. Medan arbete pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Götatunneln
Onsdagen 18 januari till torsdagen 19 januari klockan 21:00 – 05:30, utförs tunneltvätt av det norra röret i riktning mot Järntorget.

Torsdagen 19 januari till fredagen 20 januari klockan 21:00 – 05:30, utförs tunneltvätt i södra röret i riktning mot Lilla Bommen. Trafiken leds på lokala gator, följ orange vägvisning.

Bra att känna till om Götatunneln: Nerfartsrampen till E45 och Götatunneln från Norra Sjöfarten stängs nattetid för trafik söndag 15 till måndag 16 januari mellan klockan 22.00 och 05.00.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.