Under nästa vecka är det åter dags för underhållsarbeten i Gnistängstunneln och Götatunneln. Dessa utförs kvälls- och nattetid. Nedsatt framkomlighet råder och det är därför viktigt att följa orange vägvisning.

Gnistängstunneln 
Måndagen 16 januari till tisdagen 17 januari klockan 20.00 – 05:30, utförs installationsarbete i västra tunnelröret i riktning mot Frölunda. Medan arbete pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Tisdagen 17 januari till onsdagen 18 januari klockan 20.00 – 05:30, utförs installationsarbete i östra tunnelröret i riktning mot Centrum. Medan arbete pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Götatunneln
Onsdagen 18 januari till torsdagen 19 januari klockan 21:00 – 05:30, utförs tunneltvätt av det norra röret i riktning mot Järntorget.

Torsdagen 19 januari till fredagen 20 januari klockan 21:00 – 05:30, utförs tunneltvätt i södra röret i riktning mot Lilla Bommen. Trafiken leds på lokala gator, följ orange vägvisning.

Bra att känna till om Götatunneln: Nerfartsrampen till E45 och Götatunneln från Norra Sjöfarten stängs nattetid för trafik söndag 15 till måndag 16 januari mellan klockan 22.00 och 05.00.