Under perioden 6 till 10 mars genomförs underhållsarbete i Lundbytunneln och Götatunneln. Arbetet sker kvälls- och nattetid. Tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Nedsatt framkomlighet råder och det är därför viktigt att följa orange vägvisning.

Lundbytunneln
Måndagen 6 mars till tisdagen 7 mars klockan 20:00 – 05:30 genomförs underhållsarbete i södra röret, vilket påverkar trafiken mot centrum som hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.

Tisdagen 7 mars till onsdagen 8 mars klockan 20:00 – 05:30 genomförs underhållsarbete i norra röret. Trafiken mot Torslanda leds om via det södra röret och trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.

Götatunneln
Onsdagen 8 mars till torsdagen 9 mars klockan 21:00 – 05:30 genomförs underhållsarbete i det norra röret i riktning mot Järntorget. Trafiken leds på lokala gator. Följ orange vägvisning.
 
Torsdagen 9 mars till fredagen 10 mars klockan 21:00 – 05:30 genomförs underhållsarbete i södra röret i riktning mot Lilla Bommen. Trafiken leds på lokala gator. Följ orange vägvisning.