Under veckan sker underhållsarbeten kvälls- och nattetid i Götatunneln och Lundbytunneln. Det innebär att tunnelrör stängs av och trafiken leds om. Här är veckans tider.

Förutom att ett brandbekämpningssystem håller på att installeras i Götatunneln kommer underhållsarbete att i veckan utföras i såväl Gnistängstunneln, Tingstadstunneln som Lundbytunneln. Håll koll på arbetena med hjälp av nedanstående schema.

Götatunneln 
Den kommande veckan utförs arbete i Götatunnelns södra rör, där trafiken alltså går i riktning mot Lilla Bommen. Det norra röret är då stängt enligt följande:

- 6-7 november kl 21.00-05.30.
- 7-8 november kl 21.00-05.30. 
- 8-9 november kl 21.00-05.30. 
- 9-10 november kl 21.00-05.30. 
- 11-12 november kl 21.00-05.30.
- 12-13 november kl 21.00-05.30.

Under tiden som det södra röret är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller.

Lundbytunneln 
Den 6-10 november kl 20.00–05.30 är det södra röret, det vill säga i riktning mot centrum, avstängt på grund av underhållsarbete. Trafiken hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.