Från 24 april till augusti 2017 görs underhållsarbete på Jordfallsbron. Tre körfält hålls öppna för trafik varav ett används som reversibelt. Gång- och cykeltrafiken tar sig fram under arbetsperioden.

Nödvändiga underhållsarbeten ska utföras på Jordfallsbron. Arbetet startar 24 april och väntas klart till augusti 2017. Ett körfält stängs för arbete och bron trafikeras med tre körfält varav ett används som reversibelt, så att riktningen med mest trafik får två körfält.

Kantbalk, räcke och belysningsstolpar ska bytas ut på brons sydöstra sida, nedströms. Under vissa perioder kommer nattarbete att förekomma. Då kommer endast två körfält att användas, ett i vardera riktningen.

Arbetet kan komma att framkomligheten över bron, särskilt vid broöppning. Välj därför alternativ väg när det är möjligt. Under morgonrusningen är det mest trafik från Bohus mot Hisingen och tvärtom på eftermiddagen. Att istället köra via Angeredsbron tar inte mycket längre tid och kan löna sig under rusningstrafik.

Gående och cyklister tar sig fram under arbetsperioden. Cyklister bör leda sina cyklar eftersom det blir begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan som behöver smalnas av under bygget.