Underhållsarbete i Lundby- och Götatunneln

Foto: Trafikverket

Underhållsarbete av tunnlarna i Göteborg fortsätter. Kommande vecka stängs Lundbytunneln och Götatunneln för arbete kvälls- och nattetid.

När det gäller Götatunneln pågår ett arbete med att installera ett brandbekämpningssystem sedan mitten av oktober. Kommande vecka fortsätter detta arbete i Götatunnelns södra rör, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen. Det södra röret är då stängt enligt följande:

- 19-20 november kl 21.00-05.30.
- 20-21 november kl 21.00-05.30. 
- 21-22 november kl 21.00-05.30. 
- 22-23 november kl 21.00-05.30. 
- 23-24 november kl 21.00-05.30

Under tiden som det södra röret i Götatunneln är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller!

Arbeten i Lundbytunneln
Den 20-21 november mellan klockan 20.00 och 05.30 är det södra tunnelröret, det vill säga i riktning mot centrum, avstängt för installationsarbete. Trafiken hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Den 21-22 november klockan 20.00 och 05.30 är det norra tunnelröret, det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron/Torslanda, avstängt för installationsarbete. Trafiken mot Älvsborgsbron/Torslanda leds då via det södra röret. Trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.