Underhållsarbete av tunnlarna i Göteborg fortsätter. Kommande vecka stängs Lundbytunneln och Götatunneln för arbete kvälls- och nattetid.

När det gäller Götatunneln pågår ett arbete med att installera ett brandbekämpningssystem sedan mitten av oktober. Kommande vecka fortsätter detta arbete i Götatunnelns södra rör, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen. Det södra röret är då stängt enligt följande:

- 19-20 november kl 21.00-05.30.
- 20-21 november kl 21.00-05.30. 
- 21-22 november kl 21.00-05.30. 
- 22-23 november kl 21.00-05.30. 
- 23-24 november kl 21.00-05.30

Under tiden som det södra röret i Götatunneln är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller!

Arbeten i Lundbytunneln
Den 20-21 november mellan klockan 20.00 och 05.30 är det södra tunnelröret, det vill säga i riktning mot centrum, avstängt för installationsarbete. Trafiken hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Den 21-22 november klockan 20.00 och 05.30 är det norra tunnelröret, det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron/Torslanda, avstängt för installationsarbete. Trafiken mot Älvsborgsbron/Torslanda leds då via det södra röret. Trafiken mot centrum hänvisas via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.