Kommande vecka genomförs tunneltvätt i två olika tunnlar i Göteborg. Nedsatt framkomlighet gäller där arbetet utförs.

Tunnlarna som berörs av arbeten i veckan är Tingstadstunneln och Gnistängstunneln. Ett tunnelrör i taget stängs av och trafiken leds om med hjälp av orange skyltning. Arbetena sker enligt följande schema:

Gnistängstunneln 
Onsdagen den 3 juli klockan 20.00 till tisdagen den 4 juli klockan 05.30 utförs arbete i det västra röret, det vill säga i riktning mot Västra Frölunda. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.

Tisdagen den 4 juli klockan 20.00 till onsdagen den 5 juli klockan 05.30 utförs arbete i det östra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det västra röret.

Götatunneln
Tisdagen den 4 juli klockan 21.00 till onsdagen den 5 juli klockan 05.30 utförs arbete i det södra röret, det vill säga i riktning mot Lilla Bommen. Under tiden som underhållsarbetet i Götatunneln pågår och det södra röret är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning.

Tingstadstunneln 
Onsdagen den 5 juli klockan 22.00 till torsdagen den 6 juli klockan 05.00 utförs arbete i det västra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.

Tosdagen den 6 juli klockan 22.00 till fredagen den 7 juli klockan 05.00 utförs arbete i det östra röret, det vill säga i riktning mot Hisingen. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det västra röret.