Kommande vecka sker underhållsarbete kvälls- och nattetid i Götatunneln, Gnistängstunneln och Tingstadstunneln.

För Götatunnelns del fortsätter arbetet med installationen av ett brandbekämpningssystem. Kommande vecka stängs det södra röret, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen, av enligt följande tider:

- 26-27 november klockan 21.00-05.30.
- 27-28 november klockan 21.00-05.30.
- 28-29 november klockan 21.00-05.30.
- 29-30 november klockan 21.00-05.30.
- 30 november-1 december klockan 21.00-05.30

Under tiden som det södra röret i Götatunneln är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller!

När det gäller Gnistängstunneln och Tingstadstunneln sker underhållsarbete i dessa tunnlar enligt följande schema:

- Gnistängstunnelns västra rör (i riktning mot Västra Frölunda) stängs 27-28 november klockan 20.00-05.30 
- Gnistängstunnelns östra rör (i riktning mot centrum) stängs 28-29 november klockan 20.00-05.30

- Tingstadstunnelns västra rör (i riktning mot centrum) stängs 29-30 november klockan 22.00-05.00
- Tingstadstunnelns östra rör (i riktning mot Hisingen) stängs 30 november-1 december klockan 22.00-05.00