Innevarande vecka genomförs nattligt underhåll i tre olika tunnlar i Göteborg. Nedsatt framkomlighet gäller där arbetet utförs.

Tunnlarna som berörs av arbeten i veckan är Tingstadstunneln, Lundbytunneln och Gnistängstunneln. Ett tunnelrör i taget stängs av och trafiken leds om med hjälp av orange skyltning. Arbetena sker enligt följande schema:

Lundbytunneln
Måndagen den 19 juni klockan 20.00 till tisdagen den 20 juni klockan 05.30 utförs arbete i det södra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken mot centrum om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln
Tisdagen den 20 juni klockan 22.00 till onsdagen den 21 juni klockan 05.00 utförs arbete i det västra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.

Gnistängstunneln
Onsdagen den 21 juni klockan 20.00 till torsdagen den 22 juni klockan 05.30 utförs arbete i det västra röret, det vill säga i riktning mot Västra Frölunda. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.