Nu blir Tredje Långgatan på nytt en sommargågata, en gata som från och med 2 maj trafikeras på gåendes villkor.

Från den 2 maj till 30 september blir Tredje Långgatan återigen en sommargågata. Det betyder att motordrivna fordon inte får köra där annat än för att korsa gatan med en hastighet som kan liknas vid gångfart. Undantag gäller för leveranser eller transporter med ärenden till adresser på gatan som då tillfälligt får köra in på gatan. Alla fordon, och därmed även cykel, ska dock anpassas efter gångfart.

Du som går: Visa hänsyn till alla

Du som cyklar: Du ska ta hänsyn till de gående och inte cykla fortare än med de gåendes fart. Du får använda elcykel.

Du som kör bil: Du får inte får köra ett motordrivet* fordon på gatan, annat än för att korsa den.

Du som kör en transport:

  • får köra varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • får transportera gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • får transportera gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,
  • får transportera sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.


* Motordrivet fordon enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner:
Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.