Byte av spårvagnsspår vid Hotellplatsen påverkar trafiken i området. Arbetet inleds den 25 juni och pågår i två veckor.

Spårvagnsspåren vid Hotellplatsen är dåliga och behöver bytas ut. Arbetet pågår under två veckor från söndagen den 25 juni till måndagen den 10 juli. Under tiden påverkas trafiken i området på flera olika sätt.

Omledningar av fordonstrafiken
En del av Nils Ericsonsgatan i höjd med Hotel Eggers stängs av för fordonstrafik. Trafiken söderut från Nordstan mot Hotellplatsen leds om via Åkareplatsen och tillbaks på Slussgatan/Stora Nygatan. Dessutom ändras färdriktningen på Östra Larmgatan mellan Drottninggatan och Södra Hamngatan för att möjliggöra trafik ut mot Slussgatan.

En vägvakt kommer att stå vid Nils Ericsonsgatan för att leda trafiken. Skyltning på plats visar vad som gäller.

Vidare gäller att Södra Hamngatan stängs av för all fordonstrafik under den aktuella perioden. Biltrafik och transporter leds istället in på Drottninggatan.

Se kartan nedan för mer detaljer kring omledningarna. 

Även kollektivtrafiken påverkas
Mellan fredagen den 30 juni och måndagen den 3 juli kommer spårvagnstrafiken på Södra Hamngatan att vara helt avstängd. När det gäller busstrafiken leds den om under hela perioden. Aktuell information om kollektivtrafiken hittar du som alltid på Västtrafiks hemsida.

Cyklister och gående kommer att kunna ta sig fram på Hotellplatsen under hela perioden.

Dag och natt
För att hålla tidplanen och minimera störningar på spårvagnstrafiken kommer arbetet att utföras både dag- och nattetid. Även i övrigt kommer stora ansträngningar göras för att minimera störningar i området.