Trafiken vid ekodukten på E6 vid Sandsjöbacka läggs om 11-15 juli med fortsatt nedsatt hastighet.

Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att bygga en ekodukt på E6 vid Sandsjöbacka.

I juli månad mellan 11-15 juli startar etapp två med en trafikomläggning där alla fyra körfält leds om under det utbyggda västra brospannet. Omledningen görs för att kunna bygga det östra brospannet och väntas pågå fram till november. Hastigheten på omledningsvägen förblir 70 km/h på en kortare sträcka på E6.

·         Natten mellan onsdag 12 juli och torsdag 13 juli leds södergående trafik på E6 mot Kungsbacka om in under den nya brohalvan.

·         Natten mellan torsdag 13 juli och fredag 14 juli leds norrgående trafik på E6 mot Göteborg om och in under den nya brohalvan.


Sprängningsarbeten eller större avstängningar kommer inte att ske under etapp två.

Vid tredje och sista etappen, med start i december, utförs arbeten bredvid ekodukten samt på brons ovansida. Trafiken leds då som vanligt med två körfält i vardera riktningen i en hastighet av 70km/h. Nya faunbron väntas klar till juni 2018 och mellan mars-juni 2018 väntas det slutgiltiga arbetet inte påverka trafiken på E6 som då får en hastighet på 100 km/h.  

För dig som passerar arbetet med ekodukten på E6 vid Sandsjöbackaområdet gäller följande: Respektera hastighetsbegränsningen och visa hänsyn för de som arbetar på plats. Följ orange vägvisning.