Polisen meddelar att trafiken successivt börjar släppas fram på de vägar och leder som tidigare varit periodvis avstängda.

Beskedet innebär att den sträcka som under fredagseftermiddagen varit periodvis avstängd på grund av polisens eskorter till Landvetter flygplats – det vill säga vägen från Eriksberg österut via Älvsborgsbron, Västerleden, Söderleden, E6 norrut och väg 40 mellan Kallebäck och Flygplatsmotet i Landvetter – från och med 17-tiden börjar öppnas upp.

Notera dock att hastigheten kan vara begränsad innan de köer som förekommit under fredagseftermiddagen har lösts upp.

Fortsatt avspärrat på Hisingen 
Som tidigare informerats hävdes avspärrningen vid hotel Gothia Towers vid 13.30-tiden, varpå trafiken på Örgrytevägen återigen släpptes fram i bägge riktningarna.

När det gäller avspärrningen kring Eriksbergshallen och Östra Eriksbergsgatan på Hisingen så kvarstår dock den ytterligare några timmar. På grund av praktiska problem med att få bort de fysiska hindren på platsen kommer denna avspärrning preliminärt att hävas tidigast klockan 20.00.

Förseningar i busstrafiken
Enligt Västtrafik börjar de busslinjer som tidigare berörts av fredagens avstängningaratt återta sina ordinarie körvägar. Samtidigt uppger Västtrafik vid 17.30-tiden att det är kraftiga förseningar i busstrafiken till, från och inom Göteborg. 

Mer information om kollektivtrafiken hittar du som vanligt på Västtrafiks hemsida.