Från och med klockan 09.40 har trafiken återigen börjat rulla på E6 söderut och på Älvsborgsbron. Även Tingstadstunneln är nu helt öppen för trafik.

Polisen meddelar att trafiken på nytt börjar släppas igenom från och med 09.30-tiden på de vägar och leder på E6 och på Älvsborgsbron som under fredagsmorgonen varit avstängda. Det innebär att avspärrningarna som gällt från Örgrytemotet söderut via Söderleden, Västerleden och på Älvsborgsbron mot Eriksberg har hävts. 

Även Tingstadstunneln har nu, klockan 10.00 på fredagsmorgonen, återigen öppnats upp för trafik. Det innebär alltså att avstängningen av trafiken genom Tingstadstunneln i södergående riktning nu är hävd.

Enligt polisen kan hastigheten vara fortsatt begränsad innan köerna har lösts upp, samtidigt som det kan vara fortsatt långsam trafik vid vissa vägavsnitt.