Under november flyttas flera träd vid Korsvägen, ett arbete som påverkar framkomligheten.

Inför bygget av Västlänken Station Korsvägen kommer cirka 70 träd att flyttas. Ett förberedande arbete har tidigare gjorts vid Korsvägen under hösten, och de träd som nu flyttas tas omhand och får en ny plats i staden. Arbetet startar måndagen den 20 november och pågår under två veckor.

Trafiken påverkas 
Arbetet med att flytta träden görs i etapper. För att minska påverkan på trafiken kommer arbete inte att utföras under rusningstrafik, utan mellan klockan 09.00 och 15.00. Det enda undantaget från denna regel är trädflytten vid Södra Vägen, som kommer att utföras mellan klockan 19.00 och 05.00.

Störst påverkan blir det för biltrafiken samt gång- och cykeltrafiken närmast Världskulturmuseet och Universeum. Följ lokal skyltning på plats.