Under oktober utförs markarbeten vid Korsvägen för en kommande trädflytt. Det förberedande arbetet utförs i etapper och påverkar tillfälligt trafiken i området.

Måndagen den 2 oktober startar förberedande markarbeten kring Korsvägen inför bygget av Västlänkens Station Korsvägen. Arbetena består av att man under tre veckor i oktober förbereder den trädflytt som ska ske senare under hösten då cirka 70 träd vid Korsvägen får ny adress. För att trädflyttningsmaskinen enkelt ska komma åt att lyfta träden kommer kantsten och eventuell ytbeläggning att tas bort.
 
Från måndagen den 2 oktober och tre veckor framöver kommer det norrgående bilkörfältet närmast Universeum att stängas av för arbete mellan klockan 09.00 och 15.00. Arbetet sker i etapper och gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen under arbetsperioden.

Vill du veta mer om trädflytt och Station Korsvägen, läs mer här.