Flera av stadens träd vid Centralen och Kvarnberget får ny adress när trädflytt görs inför kommande arbete med Västlänken.

Inför bygget av Västlänkens Station Centralen och kommande arbete vid Kvarnberget kommer ett hundratal träd i staden att flyttas till ny adress. Arbetet med trädflytten vid Centralen och Kvarnberget startar måndagen den 13 november.

Så påverkas trafiken vid Centralen
För att minimera påverkan på bil- och cykeltrafik samt för gående kommer arbete inte att utföras under rusningstrafik, utan mellan klockan 09.00 och 15.00 eller vid behov mellan klockan 19.00 och 05.00. Under arbetet kommer framkomligheten på Bergslagsgatan för gående och biltrafiken att påverkas. 

På delar av Bergslagsgatan kommer ett av två körfält att vara öppet österut. Inga in- eller utfarter från Nils Ericsson Terminalen kommer att blockeras utan trafiken tar sig fram som vanligt. Gående och cyklister kommer att kunna passera förbi arbetsområdena, men med begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats.

Arbetet vid centralen väntas ta två veckor. 30 träd kommer att flyttas och eventuellt borttagen kantsten återställs efter trädflytten.

Så påverkas trafiken vid Kvarnberget
För att minska påverkan på bil- och cykeltrafik samt för gående kommer arbete inte att utföras under rusningstid utan mellan klockan 09.00 och 15.00 eller vid behov mellan klockan 19.00 och 05.00. Under arbetets gång, under cirka en veckas tid, kommer delar av Sankt Eriksgatan att stängas av. 

Biltrafikanter hänvisas då under tiden via Torggatan och Klädpressaregatan för att nå Östra Hamngatan. För att arbetet ska kunna utföras kommer omkring 20 parkeringsplatser mellan Casino Cosmopol och Kajskjul 8, samt cirka tre till fyra parkeringar utanför Casino Cosmopol att stängas av etappvis. Gående och cyklister kommer att kunna passera de olika arbetsområdena. Följ skyltning på plats.

Arbetet vid Kvarnberget väntas ta fyra veckor. 90 träd kommer att flyttas och eventuellt borttagen kantsten återställs efter trädflytten.