Du som brukar gå eller cykla över Älvsborgsbron bör lägga datumet den 9 september på minnet. Då stänger nämligen Jubileumsloppet temporärt av den enda öppna gång- och cykelbanan.

Jubileumsloppet är nästa löparlopp att arrangeras i Göteborg.
Lördagen den 9 september är det dags för cirka 2000 deltagare att springa den milslånga banan, som startar vid det östra hörnet av Stena Danmarksterminalen och sträcker sig västerut längs den inre hamnen, upp över Älvsborgsbron och vidare österut till målet vid Lindholmen Science Park.

Under tiden som löparna springer över Älvsborgsbron stängs gång- och cykelbanan på brons östra sida, det vill säga sidan in mot staden, av för all trafik. Avstängningen gäller mellan cirka klockan 14.00 och 14.45.

Eftersom gång- och cykelbanan på brons västra sida redan är avstängd på grund av det pågående underhållsarbetet på Älvsborgsbron är det alltså inte möjligt för gående och cyklister att ta sig över bron under denna tid.