Under påskhelgen är det stopp i kollektivtrafik på Avenyn på grund av spårarbete. Spårvagnstrafiken rullar åter i nya spår 16 april medan busstrafiken släpps på 24 april. Gång och cykel tar sig fortsatt fram längs arbetsområdet.

Arbetet med att byta ut spårvagnsspåren vid Valand är i full gång. På grund av spårarbetet går inga bussar eller spårvagnar på Avenyn under påskhelgen. All kollektivtrafik leds om mellan Brunnsparken och Korsvägen. Även sträckan mellan Valand och Vasaplatsen påverkas.

Söndag den 16 april trafikerar spårvagnslinje 4 och 5 som vanligt längs med Avenyn medan bussarna börjar gå måndagen den 24 april.

På sträckan mellan Valand och Vasaplatsen släpps spårvagnstrafiken på igen på tisdagen den 18 april, medan bussarna på sträckan Brunnsparken-Korsvägen börjar gå på nytt den 24 april.

Under avstängningarna leds bussar och spårvagnslinjer om eller får en annan sträckning. Besök Västtrafiks hemsida för att se hur just din resa påverkas. 

Även trafiken vid Engelbrektsgatan påverkas av spårarbetet som gör att framkomligheten vid korsningen Engelbrektsgatan/Avenyn blir begränsad. Mellan 10-14 april kommer biltrafiken inte kunna köra från Götaplatsen ned på Avenyn utan hänvisas att svänga vänster eller höger ned på Engelbrektsgatan.

Du som går eller cyklar kommer fortsatt fram på Avenyn. Följ skyltningen på plats och tänk på att visa hänsyn mot dina medtrafikanter.