Hållplatsen Svingeln ska rustas upp och bli en mer enhetlig knutpunkt. I april genomförs förberedande arbeten och i höst börjar själva ombyggnationen.

Med fler hållplatslägen och med enklare byten mellan buss och spårvagn ska hållplatsen Svingeln bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för alla som reser kollektivt. Byggstart för ombyggnationen är planerad till hösten, men redan i april sker mycket aktiviteter vid hållplatsområdet.

Med start måndagen den 3 april inleds förberedande arbeten kring hållplatsen i form av miljöundersökningar, vilket kommer att innebära begränsad framkomlighet i området.

Arbetet med miljöundersökningarna sker dagtid mellan klockan 09.00 och 15.00 och beräknas vara färdigt i slutet av april.