Nu startar arbetet med att bygga ihop hållplatsen Svingeln.

Idag är hållplatserna vid Svingeln utspridda och det gör byten både krångliga och osäkra. Den 1 september startar därför arbetet med att flytta befintliga buss- och spårvagnshållplatser närmare varandra och ge nya möjligheter till att utöka kollektivtrafiken. Samtidigt byggs även nya gång- och cykelbanor.

Arbetet är planerat att starta 1 september och om allt går enligt plan väntas den nya knutpunkten kunna trafikeras redan under december månad. Byggnationerna kring nya Svingeln kommer att påverka framkomligheten i området och byggprojektet väntas vara helt färdigt våren 2019.

Läs mer om ombyggnationen av Svingeln i kommande artiklar från oss på Trafiken.nu eller på projektets hemsida.