Kortare stopp i trafiken görs i samband med sprängning vid korsningen Sörredsvägen och väg 155 mellan 7-13 augusti.

Arbetet med att bygga om Sörredskorsningen för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken är i full gång.

Under vecka 32, det vill säga 7-13 augusti, kommer sprängningsarbeten att genomföras vid sidan om vägen. Av säkerhetsskäl stängs vägen av för all trafik vid sprängning i max 10 minuter.

Sprängningsarbetena sker mellan klockan 10.00-14.00, i höjd med korsningen Sörredsvägen och väg 155.

Var därför ute i god tid då dessa tillfälliga avstängningar kan påverka din restid. Följ lokal skyltning på plats.