Kortare stopp i trafiken görs i samband med sprängning vid korsningen Sörredsvägen och väg 155 från maj till juli.

Arbetet med att bygga om Sörredskorsningen för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken är i full gång.

Arbetet görs i etapper och i dagsläget färdigställs tillfälliga vägar inom arbetsområdet samtidigt som sprängningsarbeten pågår.

Sprängningsarbetena sker vardagar klockan 10.00-14.00 under perioden maj till och med juli, i höjd med korsningen Sörredsvägen och väg 155.

Av säkerhetsskäl stängs vägen av för all trafik vid sprängning i max 10 minuter. Var därför ute i god tid då dessa tillfälliga avstängningar kan påverka din restid. Följ lokal skyltning på plats.