Spårvagnsspåren vid Korsvägen, i höjd med Universeum, har blivit skadade och behöver åtgärdas.

Spårarbetet vid Korsvägen startar måndagen den 6 november klockan 22.00 och pågår till och med fredagen den 10 november klockan 06.00.

Spårvagnstrafiken för spårvagnslinjerna 2, 4, 6 och 8 kommer att vara helt avstängd onsdagskväll den 8 november från klockan 20.00 till torsdag morgon den 9 november klockan 04.00.

Bilar, gående och cyklister kommer att ledas om under avstängningen, vänligen följ skyltningen på plats.