Spåren vid Botaniska trädgården behöver bytas ut. Under arbetsperioden påverkas framkomligheten i området.

Spårvagnsspåren i höjd med Göteborgs botaniska trädgård har blivit dåliga och behöver ersättas med nya. Arbetet med spårbytet inleds lördagen den 28 oktober klockan 05.00 och pågår fram till måndagen den 6 november klockan 04.00.

Olika slags påverkan 
Framkomligheten påverkas på olika sätt för olika trafikslag. För cyklister gäller att cykelbanan längs den norra delen av Dag Hammarskjöldsleden mellan Annedalsmotet och Margretebergsmotet stängs av från den 28 oktober och i två veckor framåt. Cyklister hänvisas då till den andra sidan av Dag Hammarskjöldsleden på Carl Skottsbergs Gata. Följ lokal skyltning.

För fordonstrafik stängs ett körfält på Dag Hammarskjöldsleden av i södergående riktning under arbetsperioden. Detta körfält öppnas dock i rusningstrafik på vardagseftermiddagarna för att minimera köer.

Ersättningsbussar sätts in
Under arbetsperioden stängs även all spårvagnstrafik av på sträckan mellan Slottsskogsvallen och Änggården. Spårvagnstrafiken ersätts då med buss som går mellan Marklandsgatan–Botaniska trädgården–Sahlgrenska huvudentré–Medicinaregatan–Wavrinskys plats och omvänt. Mer information om ersättningsbussarna och hur du kan planera din resa hittar du som vanligt på Västtrafik.

För att effektivisera arbetet med spårbytet pågår arbetet både dag- och nattetid. Arbetet kan medföra en del buller.

Klicka på bilden nedan för en större karta: