Asfalten i spårområdet på en del av Vasagatan behöver bytas ut. Arbetet påverkar i viss mån framkomligheten.

Arbetet med asfalten på Vasagatan inleds måndagen den 18 september klockan 07.00 med förberedelser och skyltning och pågår fram till klockan 16.00 samma dag. Därefter återupptas arbetet i form av nattarbete från klockan 22.00 samma dag den 18 september fram till tisdagsmorgonen den 19 september klockan 06.00. Nattarbetet fortsätter sedan veckan ut klockan 22.00-06.00 fram till och med fredagen den 22 september klockan 06.00.

Under tiden som arbetet pågår kommer gående och cyklister att ledas förbi arbetsområdet. Arbetet innebär även viss begränsning i biltrafiken, där bilister uppmanas följa skyltning på plats. Arbetet uppges dock inte ha någon större påverkan på spårvagnstrafiken. Aktuell information om kollektivtrafiken hittar du som vanligt hos Västtrafik.