Nu startar arbetet med att reparera den sista delen av spåren på Stampgatan.

Den 25 september fortsätter arbetet med att reparera den sista delen av spåren på Stampgatan. Ett arbete som väntas klart till den 23 oktober.

Denna gång är det sträckan mellan Stampbroarna och Drottningtorget som ska bytas ut.

Arbetet påverkar inte spårvagnstrafiken som går som vanligt. Gående och cyklister tar sig fram på ordinarie gång- och cykelbanor. Däremot kommer bussarna till Hotell Post behöva ta en annan väg.

Även nattliga arbeten kommer att utföras och sker mellan klockan 21.00 och 06.00.

Det markerade mörkröda fältet på kartan nedan visar de aktuella arbetsområdena på Stampgatan: