Begränsad framkomlighet i korsningen Engelbrektsgatan/Avenyn på grund av spårarbete.

I samband med spårstoppet och upprustningen av spårvägsspåren på Valand görs spårarbeten i korsningen Engelbrektsgatan/Avenyn. Arbetet startar 10 april och pågår under en vecka, vilket innebär begränsad framkomlighet vid korsningen. Mellan den 10-14 april kommer biltrafiken inte kunna köra från Götaplatsen ned på Avenyn utan hänvisas att svänga vänster eller höger ned på Engelbrektsgatan.